DatabeskyttelseDatabeskyttelseserklæring for FELDER-gruppen

Dataansvarlig og kontaktoplysninger
FELDER KG, KR-Felder-Straße 1, 6060 Hall in Tirol, Østrig

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende databeskyttelsen. Du finder alle informationer vedrørende databeskyttelse på datenschutz@felder-group.com.

Kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren
datenschutz@felder-group.com


Databeskyttelseserklæringens indhold

Information om dine rettigheder som registreret og om klageret

Nedenfor informerer vi dig om behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med brug af vores websted. Vores websted kan principielt besøges uden registrering. I så fald gemmes oplysninger som for eksempel de besøgte sider eller navnet på den indlæste fil, dato og klokkeslæt på serveren til statistiske formål, uden at disse oplysninger knyttes umiddelbart sammen med din person. Personoplysninger, herunder især navn, adresse eller e-mailadresse, indsamles så vidt muligt på frivillig basis. Ingen oplysninger bliver givet videre til tredjepart uden dit samtykke.

Du kan gøre de nedenfor anførte rettigheder som registreret gældende, hvis de pågældende forudsætninger er opfyldt. Du bedes være opmærksom på, at du i givet fald på forhånd skal dokumentere din identitet.

- Ret til information: Du kan som regel gratis - forlange at få en bekræftelse af, om der behandles personoplysninger om dig, og forlange at få information om disse oplysninger iht. Databeskyttelsesforordningens art. 15.
- Ret til berigtigelse, hvis vi behandler ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger om dig (Databeskyttelsesforordningens art. 16).
- Ret til sletning af personoplysninger om dig, hvis forudsætningerne iht. Databeskyttelsesforordningens art. 17 er opfyldt.
- Ret til begrænsning af behandlingen af dine oplysninger iht. Databeskyttelsesforordningens art. 18.
- Ret til dataportabilitet og til at modtage de personoplysninger, som du har stillet til rådighed i en automatiseret proces, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (Databeskyttelsesforordningens art. 20).
- I tilfælde af behandlinger, der er baseret på en legitim interesse, har du til hver en tid ret til at gøre indsigelse iht. Databeskyttelsesforordningens art. 21. Ved behandlinger med henblik på direkte markedsføring og profilering i sammenhæng hermed gælder denne ret uden begrænsninger.
- Du kan når som helst tilbagekalde afgivne samtykker i behandlingen af personoplysninger; det berører ikke retmæssigheden af den behandling, der er sket inden tilbagekaldelsen.


Ret til at indgive klage

Du har ret til at klage til en myndighed, der er ansvarlig på dit område (datatilsyn), især i den EU-medlemsstat, hvor du har din bopæl, din arbejdsplads, eller hvor den formodede overtrædelse fandt sted, hvis du er af den opfattelse, at behandlingen af dine personoplysninger er i strid med Databeskyttelsesforordningen, eller hvis dine rettigheder som registreret er blevet krænket. Vi ville sætte pris på, hvis du kontakter os forinden og giver os mulighed for at tage stilling i sagen. Her finder du en liste over tilsynsmyndighederne: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.


Hvis du vil henvende dig direkte til os, er vi klar til at hjælpe dig med spørgsmål vedrørende databeskyttelse på datenschutz@felder-group.com. Vi gør opmærksom på, at vi kun kan bearbejde din forespørgsel om informationer, hvis du kan bekræfte din identitet ved hjælp af legitimation.


Drift af websiden og vores IT-systemer (vedligeholdelse og sikkerhed)

Formålet med behandlingen

For at drive og vedligeholde IT-systemer og firmawebsteder samt for at opretholde datasikkerheden og forhindre misbrug eller bedragerisk adfærd behandler vi principielt kun personoplysninger om vores brugere i det omfang, det er nødvendigt for at stille tjenesterne samt vores indhold og ydelser til rådighed.


Retsgrundlag og (overvejende) legitime interesser

Vi behandler dine oplysninger i forbindelse med forholdsregler før indgåelse af aftaler eller kontraktmæssige forpligtelser (fx opfyldelse af alm. forretningsforbindelser, brugsbetingelser, Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. b) i det omfang, det er lovmæssigt påkrævet (Databeskyttelsesforordningens art 6. stk. 1 lit. c, fx samtykke i brug af cookies, opretholdelse af passende datasikkerhed) samt på basis af Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. f med henblik på følgende (overvejende) legitime interesser:

- sikring af en fungerende og attraktiv internetpræsentation,
- opretholdelse af datasikkerhed,
- effektiv intern forvaltning i koncernen/virksomhedsgruppen.


Modtagere eller kategorier af modtagere og overførsler til tredjelande eller til internationale organisationer

Der er ikke planlagt overførsler, oplysninger, som vores brugere selv offentliggør (fx kommentarer) er dog offentlige og potentielt globalt tilgængelige. I konkrete tilfælde kan oplysningerne overføres til påtalemyndigheder, domstole etc. for at gøre den dataansvarliges eller tredjeparts retskrav gældende.

Vi bruger tjenester fra følgende databehandlere:


Google Analytics

Vores websted benytter Google Analytics, en webanalyseservice fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. På http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de stiller Google en browser-plugin til rådighed, med hvilken Google Analytics kan deaktiveres. Google Analytics benytter cookies. Det er små tekstfiler, der gør det muligt at gemme specifikke brugerinformationer på brugerens udstyr. De gør det muligt for Google at analysere brugen af vores webstedstilbud. De informationer, der registreres ved hjælp af cookien om brugen af vores sider (herunder også din IP-adresse), overføres som regel til en af Googles servere i USA, hvor de gemmes. Vi gør opmærksom på, at Google Analytics på dette websted er blevet udvidet med koden "gat._anonymizeIp();" for at sikre en anonymiseret registrering af IP-adresser (såkaldt IP-masking). Når anonymiseringen er aktiv, afkorter Google IP-adresser inden for EU's medlemsstater eller i andre stater, der har undertegnet aftalen vedrørende Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvilket betyder, at der ikke kan drages nogen konklusioner om din identitet. Den komplette IP-adresse vil kun blive sendt til en af Googles servere i USA i undtagelsestilfælde og vil så blive afkortet der. Google overholder databeskyttelsesbestemmelserne i "Privacy Shield"-aftalen og er registreret i det amerikanske handelsministeriums "Privacy Shield"-program og benytter de indsamlede informationer til at analysere brugen af vores websteder, udarbejde rapporter for os i denne sammenhæng og til at udføre andre tjenesteydelser for os i denne sammenhæng. Du kan læse mere om det på http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.


Clicky

Dette websted bruger webanalysetjenesten Clicky til at indsamle statistiske data om brugen af vores webtilbud. I den forbindelse indsamles der informationer om de besøgende, og de overføres til serverne hos Roxr Software, Ltd.

Ved hjælp af Clicky kan de besøgendes brug af webstedet analyseres. Til dette formål overføres der såkaldte "cookies" til Roxr Software, Ltd. Cookies er tekstfiler, der gemmes på din computer, og som muliggør en analyse af din brug af webstedet. Formålet med og omfanget af denne dataindsamling og Clicky's viderebehandling og brug af oplysningerne fremgår af databeskyttelseshenvisningerne fra Roxr Software, Ltd. på clicky.com/help/faq/features/cookies#/terms.

LiveZilla

Ved hjælp af teknologier fra LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen, Tyskland (www.livezilla.net) indsamles og opbevares der på dette websted anonymiserede oplysninger med henblik på webanalyse og for at drive live chat-systemet til besvarelse af support-forespørgsler. På basis af disse anonymiserede data kan der oprettes brugerprofiler med et pseudonym. I den forbindelse kan der bruges cookies. Det er små tekstfiler, der gemmes lokalt på den besøgendes computer, hvilket muliggør/kan muliggøre genkendelse ved næste besøg på vores websted. De pseudonymiserede brugerprofiler knyttes ikke sammen med personoplysninger om bæreren af pseudonymet uden samtykke afgivet særskilt af den registrerede. Det sikres teknisk, at IP-adresserne anonymiseres automatiseret. Ved hjælp af konfigureringen af din browser (fx cookie-håndtering) kan du principielt modsætte dig denne webanalyse.

Den dataansvarlige, FELDER KG, er del af en virksomhedsgruppe. Med henblik på en økonomisk intern administration
benytter vi os derfor også af de koncerntilknyttede virksomheder til behandlingsaktiviteten. Det har virksomhedsgruppen en overvejende legitim interesse i (begrundelse 48 i Databeskyttelsesforordningen).

Alle tilknyttede virksomheder og databehandlere kan kontaktes under ét på datenschutz@felder-group.com i forbindelse med spørgsmål vedrørende databeskyttelse og for at gøre krav i forbindelse med de registreredes rettigheder gældende.


Indsamling af oplysninger fra andre kilder: kategorier af personoplysninger

Med hver indlæsning af vores internetside registrerer vores system automatiseret oplysninger og informationer fra computersystemet i den computer, der indlæser siden.

I den forbindelse indsamles følgende oplysninger:

- Informationer om browsertypen og den benyttede version
- Brugerens styresystem
- Brugerens internetserviceudbyder
- Brugerens IPadresse, browserens session-ID
- Dato og klokkeslæt for indlæsningen
- Oplysninger om enheden (udstyrsID, skærmopløsning, sprogindstillinger og internationale indstillinger osv.)
- Websteder, hvorfra brugerens system går ind på vores internetside
- Websteder, som indlæses af brugerens system via vores websted.


Opbevaringsperiode

Oplysninger, der er nødvendige for, at internetpræsentationen kan fungere, behandles og opbevares, så længe dit besøg på vores sider varer. Logdata og IP-adresser gemmes derudover som regel i 7 dage for at afværge angreb på vores systemer udefra; for at opklare datasikkerhedshændelser og gøre krav om skadeserstatning gældende opbevares de i konkrete tilfælde, indtil sagen er afsluttet.


Tilvejebringelse af oplysninger

Der findes ingen lovmæssige eller kontraktmæssige forpligtelser til at stille oplysninger til rådighed, de er dog nødvendige for, at vores internetpræsentation og vores IT-systemer kan fungere, da funktionerne ellers evt. kan være begrænsede.


Viderebehandling af dine oplysninger til andre formål

En del af de indsamlede oplysninger viderebehandles til marketingtiltag. Det gør vi opmærksom på, i det øjeblik vi indsamler dem, ligesom vi her også gør opmærksom på din ret til tilbagekaldelse. Vi beder dig om at iagttage punkt 3 i databeskyttelseserklæringen i den forbindelse.


Behandlinger i sammenhæng med tilvejebringelse af leverancer og ydelser, især med henblik på salg af vores produkter og for at tilbyde serviceydelser (fx kurser)

Formålet med behandlingen

Vi indsamler personoplysninger for at kunne levere vores produkter og ydelser, også i netbutikken, samt for at kunne benytte ydelser fra tredjepart i forbindelse med forretningsrelationer.


Retsgrundlag og legitime interesser

Retsgrundlagene for behandling af oplysningerne er foranstaltninger, der træffes forud for indgåelse af den pågældende kontrakt (Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. b), retlige og lovmæssige forpligtelser (Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. c, især skatte- og afgiftsret) samt følgende (overvejende) legitime interesser (Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. f):

- for at gøre retskrav gældende eller forsvare dem - især på grundlag af garanti eller produktansvar
- mindskelse af risiko for svigt (også hos tredjepart)
- besvarelse af kundeforespørgsler vedrørende leverancer og ydelser; de registrerede har til hver en tid ret til at gøre indsigelse, såfremt ingen tungerevejende interesser (fx ansvar) er til hinder for det
- effektiv intern forvaltning i koncernen/virksomhedsgruppen


Modtagere eller kategorier af modtagere og overførsler til tredjelande eller til internationale organisationer

Når det er nødvendigt, overføres der personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

- banker (til afvikling af betalingsformidling)
- retlige repræsentanter, domstole i konkrete tilfælde
- revisorer (med henblik på revision)
- kompetente forvaltningsmyndigheder, især skattemyndigheder
- inkassovirksomheder til gældsinddrivelse (derfor kun videregivelse til udlandet, såfremt gælden skal inddrives i udlandet)
- finansieringsselskaber i forbindelse med fremmedfinansiering som fx leasing eller factoringvirksomheder og cessionarer, såfremt leverancen eller ydelsen er finansieret med fremmedkapital på denne måde
- aftale eller forretningspartnere, der medvirker eller skal medvirke i leverancen eller ydelsen (fx fragtfirmaer)
- forsikringsselskaber foranlediget af indgåelse af en forsikringsaftale vedrørende leverancen/ydelsen eller i tilfælde af en forsikringssag
- myndigheder og institutioner til udarbejdelse af de lovmæssigt foreskrevne (officielle) statistikker
- kunder (ydelsesmodtagere)
- kreditoplysningsbureauer

Der overføres i disse tilfælde kun oplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, hvis der enten foreligger en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet iht. Databeskyttelsesforordningens art. 45, eller forudsætningerne iht. Databeskyttelsesforordningens art. 49 stk. 1 lit. b, c eller e foreligger (nødvendigt af hensyn til opfyldelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt, eller i den registreredes interesse, for at retskrav kan gøres gældende, udøves eller forsvares), eller der foreligger et samtykke iht. Databeskyttelsesforordningens art. 49 stk. 1 lit. a.

Vi bruger tjenester fra følgende databehandlere:


Google Analytics

Vores websted benytter Google Analytics, en webanalyseservice fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. På http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de stiller Google en browser-plugin til rådighed, med hvilken Google Analytics kan deaktiveres. Google Analytics benytter cookies. Det er små tekstfiler, der gør det muligt at gemme specifikke brugerinformationer på brugerens udstyr. De gør det muligt for Google at analysere brugen af vores webstedstilbud. De informationer, der registreres ved hjælp af cookien om brugen af vores sider (herunder også din IP-adresse), overføres som regel til en af Googles servere i USA, hvor de gemmes. Vi gør opmærksom på, at Google Analytics på dette websted er blevet udvidet med koden "gat._anonymizeIp();" for at sikre en anonymiseret registrering af IP-adresser (såkaldt IP-masking). Når anonymiseringen er aktiv, afkorter Google IP-adresser inden for EU's medlemsstater eller i andre stater, der har undertegnet aftalen vedrørende Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvilket betyder, at der ikke kan drages nogen konklusioner om din identitet. Den komplette IP-adresse vil kun blive sendt til en af Googles servere i USA i undtagelsestilfælde og vil så blive afkortet der. Google overholder databeskyttelsesbestemmelserne i "Privacy Shield"-aftalen og er registreret i det amerikanske handelsministeriums "Privacy Shield"-program og benytter de indsamlede informationer til at analysere brugen af vores websteder, udarbejde rapporter for os i denne sammenhæng og til at udføre andre tjenesteydelser for os i denne sammenhæng. Du kan læse mere om det på http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.


Clicky

Dette websted bruger webanalysetjenesten Clicky til at indsamle statistiske data om brugen af vores webtilbud. I den forbindelse indsamles der informationer om de besøgende, og de overføres til serverne hos Roxr Software, Ltd.

Ved hjælp af Clicky kan de besøgendes brug af webstedet analyseres. Til dette formål overføres der såkaldte "cookies" til Roxr Software, Ltd. Cookies er tekstfiler, der gemmes på din computer, og som muliggør en analyse af din brug af webstedet. Formålet med og omfanget af denne dataindsamling og Clicky's viderebehandling og brug af oplysningerne fremgår af databeskyttelseshenvisningerne fra Roxr Software, Ltd. på clicky.com/help/faq/features/cookies#/terms.

LiveZilla

Ved hjælp af teknologier fra LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen, Tyskland (www.livezilla.net) indsamles og opbevares der på dette websted anonymiserede oplysninger med henblik på webanalyse og for at drive live chat-systemet til besvarelse af support-forespørgsler. På basis af disse anonymiserede data kan der oprettes brugerprofiler med et pseudonym. I den forbindelse kan der bruges cookies. Det er små tekstfiler, der gemmes lokalt på den besøgendes computer, hvilket muliggør/kan muliggøre genkendelse ved næste besøg på vores websted. De pseudonymiserede brugerprofiler knyttes ikke sammen med personoplysninger om bæreren af pseudonymet uden samtykke afgivet særskilt af den registrerede. Det sikres teknisk, at IP-adresserne anonymiseres automatiseret. Ved hjælp af konfigureringen af din browser (fx cookie-håndtering) kan du principielt modsætte dig denne webanalyse.


Den dataansvarlige, FELDER KG, er del af en virksomhedsgruppe. Med henblik på en økonomisk intern administration
benytter vi os derfor også af de koncerntilknyttede virksomheder til behandlingsaktiviteten. Det har virksomhedsgruppen en overvejende legitim interesse i (begrundelse 48 i Databeskyttelsesforordningen).

Alle tilknyttede virksomheder og databehandlere kan kontaktes under ét på datenschutz@felder-group.com i forbindelse med spørgsmål vedrørende databeskyttelse og for at gøre krav gældende i forbindelse med de registreredes rettigheder.


Indsamling af oplysninger fra andre kilder: kategorier af personoplysninger

I tilfælde af interesser med passende legitimitet (ordresummens størrelse, finansieringsmåde) indhenter vi oplysninger om kreditværdighed samt følgende personoplysninger, før en ordre godkendes.

I netbutikken bruges der cookies, for at varekurven og bestillingsproceduren kan fungere.


Opbevaringsperiode

Indtil forretningsrelationen afsluttes, eller indtil de garanti-, mangelansvars-, forældelses- og lovmæssige opbevaringsfrister, der gælder for os, udløber; derudover indtil afslutning på eventuelle retssager, hvor oplysningerne skal bruges som bevis. I tilfælde af ydelser, hvor der gøres krav gældende om skadeserstatning iht. alm. forretningsbetingelser eller på andre grundlag (fx produktansvar), opbevares oplysningerne i den nødvendige periode.


Tilvejebringelse af oplysninger

Indsamling af de oplysninger, vi obligatorisk kræver, er nødvendige for at indgå en aftale.


Viderebehandling af dine oplysninger til andre formål

En del af de indsamlede oplysninger viderebehandles til marketingtiltag. Det gør vi opmærksom på, i det øjeblik vi indsamler dem, ligesom vi her også gør opmærksom på din ret til tilbagekaldelse. Vi beder dig om at iagttage punkt 3 i databeskyttelseserklæringen i den forbindelse.


Behandlinger med henblik på markedsføring (kundeforespørgsler, kundeservice og reklame)

Formålet med behandlingen

Kundeservice og marketing (direkte markedsføring) til den dataansvarliges eller fælles dataansvarliges formål, også via tilsvarende nyhedsbreve og besvarelse af kundeforespørgsler, forsendelse af reklame med posten


Retsgrundlag og legitime interesser

Legitime interesser på grundlag af Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. f:

- reklame for virksomhedsgruppens varer og serviceydelser
- for at vinde og binde kunder (bonusprogrammer for stamkunder)
- for at øge tilbuddenes attraktivitet


Indsigelse

Du har til hver en tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen til disse formål og kan kræve, at oplysningerne slettes, eller at behandlingen begrænses. Vi gør opmærksom på dine rettigheder, når oplysningerne indsamles direkte.


Modtagere eller kategorier af modtagere og overførsler til tredjelande eller til internationale organisationer

Når det er nødvendigt, overføres der personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

- fragtfirmaer

Vi bruger tjenester fra følgende databehandlere:

- trykkerier
- udbydere af nyhedsbrevsservice


Den dataansvarlige, FELDER KG, er del af en virksomhedsgruppe. Med henblik på en økonomisk intern administration
benytter vi os derfor også af de koncerntilknyttede virksomheder til behandlingsaktiviteten. Det har virksomhedsgruppen en overvejende legitim interesse i (begrundelse 48 i Databeskyttelsesforordningen). Behandlingen i forbindelse med markedsføring og kundebindingstiltag sker udelukkende med henblik på den dataansvarliges formål, når der eksisterer en forretningsrelation til samme; behandlingen med henblik på virksomhedsgruppens formål af denne art kræver et forudgående samtykke fra den registrerede.

Alle tilknyttede virksomheder og databehandlere kan kontaktes under ét på datenschutz@felder-group.com i forbindelse med spørgsmål vedrørende databeskyttelse og for at gøre krav gældende i forbindelse med de registreredes rettigheder.


Indsamling af oplysninger fra andre kilder: kategorier af personoplysninger

- tilkøb af adresseoplysninger, adresseindsamling

Vi bruger tjenester fra følgende databehandlere:


Cookies

Vores websted benytter cookies. Det er små tekstfiler, der gør det muligt at gemme specifikke brugerinformationer på brugerens udstyr, mens vedkommende bruger webstedet. Cookies giver især mulighed for at beregne brugerhyppighed og antallet af brugere på siderne, at analysere adfærden for brug af siderne, men giver også mulighed for at udforme vores tilbud mere kundevenligt. Cookies gemmes, efter at den pågældende browsersession er afsluttet, og kan hentes igen, når siden besøges næste gang. Hvis du ikke ønsker det, bør du indstille din internetbrowser sådan, at den afviser modtagelse af cookies.


Google Analytics

Vores websted benytter Google Analytics, en webanalyseservice fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. På http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de stiller Google en browser-plugin til rådighed, med hvilken Google Analytics kan deaktiveres. Google Analytics benytter cookies. Det er små tekstfiler, der gør det muligt at gemme specifikke brugerinformationer på brugerens udstyr. De gør det muligt for Google at analysere brugen af vores webstedstilbud. De informationer, der registreres ved hjælp af cookien om brugen af vores sider (herunder også din IP-adresse), overføres som regel til en af Googles servere i USA, hvor de gemmes. Vi gør opmærksom på, at Google Analytics på dette websted er blevet udvidet med koden "gat._anonymizeIp();" for at sikre en anonymiseret registrering af IP-adresser (såkaldt IP-masking). Når anonymiseringen er aktiv, afkorter Google IP-adresser inden for EU's medlemsstater eller i andre stater, der har undertegnet aftalen vedrørende Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvilket betyder, at der ikke kan drages nogen konklusioner om din identitet. Den komplette IP-adresse vil kun blive sendt til en af Googles servere i USA i undtagelsestilfælde og vil så blive afkortet der. Google overholder databeskyttelsesbestemmelserne i "Privacy Shield"-aftalen og er registreret i det amerikanske handelsministeriums "Privacy Shield"-program og benytter de indsamlede informationer til at analysere brugen af vores websteder, udarbejde rapporter for os i denne sammenhæng og til at udføre andre tjenesteydelser for os i denne sammenhæng. Du kan læse mere om det på http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.


Clicky

Dette websted bruger webanalysetjenesten Clicky til at indsamle statistiske data om brugen af vores webtilbud. I den forbindelse indsamles der informationer om de besøgende, og de overføres til serverne hos Roxr Software, Ltd.

Ved hjælp af Clicky kan de besøgendes brug af webstedet analyseres. Til dette formål overføres der såkaldte "cookies" til Roxr Software, Ltd. Cookies er tekstfiler, der gemmes på din computer, og som muliggør en analyse af din brug af webstedet. Formålet med og omfanget af denne dataindsamling og Clicky's viderebehandling og brug af oplysningerne fremgår af databeskyttelseshenvisningerne fra Roxr Software, Ltd. på clicky.com/help/faq/features/cookies#/terms.

LiveZilla

Ved hjælp af teknologier fra LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen, Tyskland (www.livezilla.net) indsamles og opbevares der på dette websted anonymiserede oplysninger med henblik på webanalyse og for at drive live chat-systemet til besvarelse af support-forespørgsler. På basis af disse anonymiserede data kan der oprettes brugerprofiler med et pseudonym. I den forbindelse kan der bruges cookies. Det er små tekstfiler, der gemmes lokalt på den besøgendes computer, hvilket muliggør/kan muliggøre genkendelse ved næste besøg på vores websted. De pseudonymiserede brugerprofiler knyttes ikke sammen med personoplysninger om bæreren af pseudonymet uden samtykke afgivet særskilt af den registrerede. Det sikres teknisk, at IP-adresserne anonymiseres automatiseret. Ved hjælp af konfigureringen af din browser (fx cookie-håndtering) kan du principielt modsætte dig denne webanalyse.

Twitter

Vores websted benytter funktioner fra Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Når vores sider indlæses med Twitter-plugins, oprettes der en forbindelse mellem din browser og serverne hos Twitter. Dermed overføres der allerede data til Twitter. Hvis du har en Twitter-konto, kan disse data knyttes sammen med den. Hvis du ikke ønsker, at disse data knyttes sammen med din Twitter-konto, bedes du logge af på Twitter, før du besøger vores side. Interaktioner, især klik på en "Re-Tweet"-knap, videregives ligeledes til Twitter. Du kan læse mere om det på https://twitter.com/privacy.


YouTube-plugin

Denne internetside indeholder mindst en plugin fra YouTube, der hører til Google Inc., hjemhørende i San Bruno/Californien, USA. Lige så snart du besøger sider på vores internetpræsentation, der er udstyret med en YouTube-plugin, opbygges der en forbindelse til serverne hos YouTube. Derved får YouTube-serveren meddelelse om, hvilke specielle sider i vores internetpræsentation du har besøgt. Hvis du desuden er logget ind på din YouTube-konto, vil dette give YouTube mulighed for at knytte din surfing-adfærd direkte sammen med din personlige profil. Du kan afværge denne mulighed for sammenknytning, hvis du forinden logger af fra din konto. Du kan finde flere informationer om registreringen og brugen af dine data på www.youtube.com og henvisningerne vedrørende databeskyttelse dér.


Pin it-knap fra Pinterest

På vores internetside befinder der sig en "Pin It"-knap fra det sociale netværk Pinterest, der drives af Pinterest, Inc. - hjemhørende 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Ved hjælp af brugen af "Pin It"-knappen får Pinterest information om, at du har besøgt en af vores internetsider. Hvis du samtidig er logget ind på din Pinterest-konto, er det desuden muligt for Pinterest at knytte dit besøg sammen med din Pinterest-konto. Når der klikkes på "Pin It"-knappen, overføres der data til Pinterest, og de gemmes på servere (i USA). Hvis du vil forhindre det, skal du logge af på din Pinterest-konto, før du klikker på "Pin It"-knappen. For at beskytte din privatsfære bedes du læse flere detaljer om dataindsamling, behandling og brug af dine oplysninger hos Pinterest samt om dine retlige muligheder og indstillingsoptioner i databeskyttelseshenvisningerne fra Pinterest på: http://pinterest.com/about/privacy/


Opbevaringsperiode


Oplysninger på interesserede samt profiler i netbutikker opbevares i 3 år efter den sidste kundekontakt. Postadresser og e-mailadresser opbevares, så længe der udføres reklametiltag, eller indtil en tilbagekaldelse, eller indtil tilsendelse af et nyhedsbrev frameldes; derudover opbevares der oplysninger, hvis der kræves en begrænsning af behandlingen, eller behandlingen til andre formål nødvendiggør en længere opbevaringsperiode (især iht. Databeskyttelsesforordningens punkt 2).

Tilvejebringelse af oplysninger

Der er ingen forpligtelse til at stille oplysninger til rådighed.

Viderebehandling af dine oplysninger til andre formål

I tilfælde af kundeforespørgsler sker der - afhængigt af forespørgslens art og udførelsen af behandlingen - evt. en viderebehandling i sammenhæng med leverancer og ydelser, se mere om dette i Databeskyttelsesforordningens punkt 2.


PR-arbejde

Formålet med behandlingen

At stille informationer om den dataansvarliges opgaver og ydelser til rådighed, der er af i det mindste lokal eller regional offentlig interesse.


Indsigelse

Du har til hver en tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen til disse formål på grund af din specielle situation, og du kan kræve, at oplysningerne slettes, eller at behandlingen begrænses. Vi gør opmærksom på dine rettigheder, når oplysningerne indsamles direkte og i forbindelse med invitationer til arrangementer.


Retsgrundlag og legitime interesser

Retsgrundlaget for behandlingen er ytringsfriheden iht. art. 13, 17, 17a i den østrigske grundlov (Staatsgrundgesetz) samt art. 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og, såfremt der dermed forfølges journalistiske formål, iht. Databeskyttelsesforordningens art. 85 i forbindelse med § 9 stk. 2 i den østrigske lov om databeskyttelse (Datenschutzgesetz; DSG) (for billeddata også § 12 stk. 2 pkt. 4 i DSG, såfremt der foreligger en tungtvejende interesse i offentlig fremstilling af samtidshistoriske begivenheder); ellers indhentes der især ved offentliggørelse af billeddata i hvert enkelt tilfælde samtykke fra de registrerede (Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. a/Databeskyttelsesforordningens art. 9 stk. 2 lit. a).


Modtagere eller kategorier af modtagere og overførsler til tredjelande eller til internationale organisationer

Der er ikke planlagt nogen modtagere af overførsler, men en offentliggørelse er dog bestemt for offentligheden og er, såfremt den sker på internettet, potentielt synlig for alle i hele verden.

Den dataansvarlige, FELDER KG, er del af en virksomhedsgruppe. Med henblik på en økonomisk intern administration
benytter vi os derfor også af de koncerntilknyttede virksomheder til behandlingsaktiviteten. Det har virksomhedsgruppen en overvejende legitim interesse i (begrundelse 48 i Databeskyttelsesforordningen). Behandlingen i forbindelse med markedsføring og kundebindingstiltag sker udelukkende med henblik på den dataansvarliges formål, når der eksisterer en forretningsrelation til samme; behandlingen med henblik på virksomhedsgruppens formål af denne art kræver et forudgående samtykke fra den registrerede.

Alle tilknyttede virksomheder og databehandlere kan kontaktes under ét på datenschutz@felder-group.com i forbindelse med spørgsmål vedrørende databeskyttelse og for at gøre krav gældende i forbindelse med de registreredes rettigheder.


Opbevaringsperiode

Opbevaringen er begrænset til den periode, hvor oplysningerne egner sig til og kan benyttes til journalistiske formål; i tilfælde af relevant dokumentationsinteresse sker der en blivende arkivering med henblik på senere (videre-)behandling til de formål, der er beskrevet i behandlingsaktiviteten.


Tilvejebringelse af oplysninger

Der er ingen forpligtelse til at stille oplysninger til rådighed.


Viderebehandling af dine oplysninger til andre formål

Oplysningerne bruges blot til de planlagte formål og i givet fald i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens art. 5 stk. 1 lit. b til arkivformål i offentlig interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål.


Databehandling i forbindelse med ansøgningsprocedurer

Formålet med behandlingen

Tidsbegrænset registrering af personoplysninger om ansøgere i tilfælde af uopfordrede ansøgninger og i ansøgningsprocedurer med stillingsopslag samt anvendelse med henblik på valg af ansøgere og indgåelse af en ansættelseskontrakt.


Retsgrundlag og legitime interesser

Vi behandler ansøgeroplysninger på grundlag af Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. b (foranstaltninger, der træffes forud for indgåelse af en kontrakt) samt Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. f for at kunne kontakte dig i den planlagte opbevaringsperiode i forbindelse med valg af ansøgere og for evt. i enkelte tilfælde at kunne kontrollere dine oplysninger, hvis dette er i vores interesse eller er nødvendigt af hensyn til tredjeparts interesse i forbindelse med en stilling på grund af særligt høje krav til din troværdighed.


Modtagere eller kategorier af modtagere og overførsler til tredjelande eller til internationale organisationer

Dine oplysninger fremlægges kun for vores medarbejdere, når det er nødvendigt. I tilfælde af anførte referencer kan der i enkelte tilfælde blive taget kontakt. Desuden kan der i begrundede tilfælde og ved en tilsvarende tungtvejende interesse ske en kontrol af dine oplysninger hos tredjepart (fx forelagte kvalifikationer og universitetseksaminer). Der overføres i disse tilfælde kun oplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, hvis der enten foreligger en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet iht. Databeskyttelsesforordningens art. 45, eller forudsætningerne iht. Databeskyttelsesforordningens art. 49 stk. 1 lit. b foreligger (nødvendigt af hensyn til opfyldelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt), eller der foreligger et samtykke iht. Databeskyttelsesforordningens art. 49 stk. 1 lit. a.

Den dataansvarlige, FELDER KG, er del af en virksomhedsgruppe. Med henblik på en økonomisk intern administration
benytter vi os derfor også af de koncerntilknyttede virksomheder til behandlingsaktiviteten. Det har virksomhedsgruppen en overvejende legitim interesse i (begrundelse 48 i Databeskyttelsesforordningen).


Indsamling af oplysninger fra andre kilder: kategorier af personoplysninger

I tilfælde af at der tages kontakt til referencer, du har oplyst, kan der blive indhentet oplysninger og informationer om dit tidligere ansættelsesforhold eller dine opgaver samt om den subjektive vurdering af din arbejdspræstation via de pågældende tredjeparter. (Det planlægges ikke at opbevare disse oplysninger og informationer).


Opbevaringsperiode

Hvis du har ansøgt om en ledig stilling, opbevarer vi dine personoplysninger i højst tre år fra ansøgningsprocedurens afslutning, hvorefter vi sletter dem, idet du fra otte måneder efter procedurens afslutning til hver en tid kan gøre indsigelse uden formaliteter.

Hvis du har indsendt en uopfordret ansøgning, opbevarer vi dine dokumenter i højst tre år for at kunne kontakte dig i tilfælde af egnede ledige stillinger, idet du til hver en tid kan gøre indsigelse mod behandlingen uden formaliteter.


Tilvejebringelse af oplysninger

For at kunne gennemføre ansøgningsproceduren er det i hvert fald nødvendigt, at du dokumenterer, at du råder over de nødvendige kvalifikationer, og at du afgiver dine kontaktoplysninger. I enkelte tilfælde kan det, afhængigt af kravene, også være nødvendigt, at vi forlanger yderligere oplysninger af dig (fx en straffeattest). Hvis du ikke forelægger de obligatorisk krævede oplysninger, kan din ansøgning om den pågældende stilling ikke komme i betragtning.


Viderebehandling af dine oplysninger til andre formål

I tilfælde af at der indledes et ansættelsesforhold, vil dine ansøgningspapirer blive viderebehandlet med henblik på personaleadministration, dog med undtagelse af særligt beskyttelsesværdige oplysninger (fx straffeattest). Alle yderligere information stilles til rådighed for dig inden indgåelse af kontrakten.


Kommunikation

Formålet med behandlingen

Hvis du kontakter os via en formular på webstedet, via e-mail eller telefonisk, vil de oplysninger, der er teknisk nødvendige (afhængigt af det valgte kommunikationsmedie), blive registreret og behandlet, herunder fx telefonnummer, e-mailadresse, kommunikationsforløbets klokkeslæt (evt. varighed) etc. Indkommende e-mails vil i den forbindelse også blive behandlet ved hjælp af spamfilter, firewall, virusscanner etc. med henblik på formålene iht. punkt 1 i denne erklæring.


Retsgrundlag og legitime interesser

De oplysninger, du har angivet, vil blive behandlet med henblik på bearbejdning af forespørgslen på basis af den pågældende legitime interesse iht. Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. f. De yderligere formål med behandlingen afhænger af kommunikationens indhold og er anført særskilt i punkt 1-6 i denne databeskyttelseserklæring.


Indsigelse

I forbindelse med behandlinger til formålene iht. Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. e og f i denne databeskyttelseserklæring har du til hver en tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen til disse formål på grund af din specielle situation, og du kan kræve, at oplysningerne slettes, eller at behandlingen begrænses. Vi gør opmærksom på dine rettigheder, når oplysningerne indsamles direkte (fx i online formularer). Disse rettigheder gælder ikke, såfremt vi behandler din forespørgsel eller et kommunikationsforløb af andre grunde (fx kontraktmæssige forpligtelser, lovmæssige forpligtelser, produktansvar), og vi skal opbevare oplysningerne i den periode, der er angivet for det pågældende tilfælde i denne databeskyttelseserklæring.


Modtagere eller kategorier af modtagere og overførsler til tredjelande eller til internationale organisationer

Afhængigt af formålene med et kommunikationsforløb kan en tilsvarende overførsel iht. punkt 1 til 6 i denne databeskyttelseserklæring være nødvendig.


Indsamling af oplysninger fra andre kilder: kategorier af personoplysninger

Hver gang der tages kontakt, registrerer vores systemer oplysninger og information fra den registreredes kommunikationsmidler eller tekniske systemer.

I den forbindelse indsamles der følgende oplysninger: den registreredes kontaktoplysninger (fx telefonnummer, e-mailadresse etc.), tidspunktet for kommunikationsforløbet (dato, klokkeslæt)


Opbevaringsperiode

Opbevaringsperioden retter sig efter den nødvendige periode for at kunne gennemføre kommunikationsforløbet, til det afsluttes; derudover kan en længere opbevaring være nødvendig, afhængigt af formålet med kommunikationsforløbet, hvilket i hvert enkelt tilfælde skal angives i punkt 1-6 i denne databeskyttelseserklæring.


Tilvejebringelse af oplysninger

Der er ingen forpligtelse til at stille oplysninger til rådighed.


Viderebehandling af dine oplysninger til andre formål

Afhængigt af indholdet i din forespørgsel eller kommunikationsforløbet foretages der en viderebehandling med henblik på alle de formål, der angives i punkt 1-6 i denne databeskyttelseserklæring.